IBM SPSS Statistics

IBM SPSS Statistics suteikia Jums pažangios statistinės analizės įrankius. Šis produktas patenkins tiek pradedančiojo, tiek profesionalo poreikius.

 • Apžvalga
 • Moduliai
 • Naujienos
 • Atsisiųsti
 • Licencijavimas
 • Sisteminiai reikalavimai

Kas yra IBM SPSS Statistics programinė įranga ir kam ji skirta?

IBM SPSS Statistics – tai specializuota statistinė programinė įranga, leidžianti vartotojams atlikti visą duomenų analizės procesą:

 • įkelti duomenis iš įvairių šaltinių,
 • paruošti duomenis (pvz. atlikti transformacijas, sukurti naujus kintamuosius, užkoduoti kategorijas ir praleistas reikšmes, apjungti duomenis, išrinkti imtį, sugrupuoti kintamuosius ir t.t),
 • visapusiškai išanalizuoti duomenis tiksliais statistiniais metodais ir gauti reikšmingus rezultatus ir statistinius kriterijus
 • lengvai ir suprantamai pateikti gautus rezultatus grafikais bei analitinėmis lentelėmis.
 • ekportuoti rezultatus įvairias formatais.
 • Šia programa naudojasi daugiau nei 300 000 įmonių visame pasaulyje, tarp kurių yra ir 95 proc. organizacijų iš 1000 pelningiausių Fortune sąrašo įmonių. Lietuvoje šia programine įranga naudojasi daugiau nei 200 įmonių bei organizacijų iš akademinių, valsybės valdymo bei verslo sektorių.

  Kas sudaro IBM SPSS Statistics programinę įrangą?

  IBM SPSS Statistics sudaro 15 savarankiškų modulių, tarp kurių yra ir bazinis modulis IBM SPSS Statistics Base, turintys savyje dažniausiai naudojamus analizės metodus, todėl šis modulis rekomenduojamas visiems vartotojams. Kiti moduliai apima specifines analizės rūšis (Pvz. Regressions, Advanced Statistics) arba yra taikomi konkrečiose verslo srityse (pvz. IBM SPSS Direct Marketing, IBM SPSS Custom Tables), todėl rekomenduojame peržvelgti visą modulių sąrašą ir pasirinkti Jums reikiamas funkcijas.

  Svarbi naujovė! Nuo 18 versijos visi IBM SPSS Statistics moduliai gali dirbti atskirai be IBM SPSS Statistics Base instaliacijos, nes visos duomenų įkėlimo, paruošimo bei grafikų kūrimo galimybės (pilną galimybių sąrašą rasite čia) yra įtrauktos į kiekvieną modulį.


  IBM SPSS Statistics branduolio savybės (įtraukiamos į kiekvieną modulį)

  • Duomenų įkėlimo bei valdymo įrankiai:
   • Tiesioginis priėjimas prie Excel duomenų
   • SAS 7, 8, ar 9 duomenų bylų įkėlimas
   • Duomenų restruktūrizavimo vedlys
   • Vieno įrašo išskirstymas į kelis
   • Kelių įrašų sujungimas į vieną
   • Kelių duomenų rinkinių naudojimas
   • OLE DB duomenų įkėlimas
   • Duomenų įkėlimas iš ir eksportavimas į IBM SPSS Data Collection Interviewer Web
   • Unicode palaikymas
   • Teksto vedlys
   • Ilgų kintamųjų pavadinimų palaikymas
   • Ilgų reikšmių etikečių palaikymas
   • Ilgų tekstinių kintamųjų palaikymas
   • Eksportavimas į SAS 7/8/9
   • Eksportavimas Excel
  • Pagrindiniai duomenų paruošimo įrankiai:
   • Kintamųjų savybių apibrėžimo įrankiai
   • Datos/laiko vedlys
   • Pasikartojančių stebėjimų paieška
   • Optimalų rėžių paieška
   • Vizualinis tolydžiųjų duomenų skirstymas rėžiais
   • Duomenų savybių kopijavimas
   • Eksportavimo į duomenų bazes vedlys
   • Kintamųjų rinkinių apibrėžimas
  • Duomenų redaktorius – duomenų įkėlimas iš:
   • IBM SPSS Statistics SAV bylų
   • IBM SPSS Data Collection duomenų
   • Excel bylų
   • Stata, SAS, Systat bylų
   • dBase bylų
   • Duomenų bazių (Oracle, SQL Server, IBM AIX)
   • Tekstinių bylų
  • Sintaksės redaktorius – Automatinis funkcijos užbaigimas, kodavimas spalvomis bei kitos savybės leidžia lengvai įvesti bei keisti sintaksės tekstą.
  • Išvesties valdymo sistema:
   • Rezultatų pateikimas lentelėse
   • Lentelių vertimas grafikais
   • Paieškos ir keitimo funkcija
   • Modelių eksportavimas XML, HTML, ar PDF formatais
   • Išvesties perdavimas naudojant IBM SPSS Smartreader
  • Lentelės
  • Grafikai – Daugybė skirtingų grafikų, kuriuos galima kurti naudojantis „Graphboard“ funkcija arba per „ChartBuilder“ vartotojo sąsają:
   • Standartiniai grafikai
   • Grafikai kintamiesiems su keliomis reikšmėmis
   • Interaktyvūs grafikai
   • Automatiniai kryžminių koreliacijų grafikai
   • Dvigubos Y ašys ir kodavimas spalvomis
   • ROC analizė
   • Laiko eilučių grafikai
   • „Graphics Production Language“ programavimo kalba individualizuotiems grafikams
   • Grafikų galerija
   • „Chart Looks“ šablonai
  • Pagalbos sistema – didelis pagalbos pasirinkimas visų lygių vartotojams:

   • Abėcėlinis sąrašas arba paieškos sistema
   • „Statistics Coach“ interaktyvi procedūrų paieška
   • Mokomosios demonstracijos
  • Galimybė išplėsti funkcionalumą naudojantis IBM SPSS Programmability Extension:
   • Darbų eigos kontrolė arba nustatomi sintakse aprašyti darbai
   • Vartotojų sukurtos procedūros
   • Dalinių mažiausiųjų kvadratų regresija
   • SAS DATA STEP ekvivalentas
   • R programavimo kalbos algoritmų ir grafikų palaikymas
   • Python programavimo kalbos palaikymas
   • Individualios vartotojo sąsajos kūrimo įrankiai
  Database Wizard
  Duomenų bazių vedlys – greitai pasiekite didelius duomenų kiekius iš daugybės duomenų bazių

  Duomenų bazių vedlys


  Define Variable Properties
  Kintamųjų savybių apibrėžimas – vieną kartą sukūrę kintamųjų reikšmių etiketes, kopijuokite jas visam duomenų rinkiniui

  Kintamųjų savybių apibrėžimas


  Visual Binner
  Vizualinis tolydžiųjų duomenų skirstymas rėžiais

  Vizualinis tolydžiųjų duomenų skirstymas rėžiais


  Data Editor
  Duomenų redaktorius – įkelkite duomenis įvairių bylų

  Duomenų redaktorius


  Custom Dialog Builder

  Individualios vartotojo sąsajos kūrimo įrankiai – leidžia kurti konkretiems vartotojams pritaikytą vartotojo sąsają arba kurti vartotojo sąsają naujoms procedūroms

  Individualios vartotojo sąsajos kūrimo įrankiai


  Syntax Editor
  Sintaksės redaktorius - Automatinis funkcijos užbaigimas, kodavimas spalvomis bei kitos savybės leidžia lengvai įvesti bei keisti sintaksės tekstą

  Sintaksės redaktorius


  Graphboard
  „Graphboard“ – pasirinkite iš daugybės galimų grafikų, kuriuos galima sukurti pagal pasirinktus duomenis

  "Graphboard"Statistics Base

Pagrindinis modulis, kuriame pateikiamas platus dažniausiai naudojamų statistinių metodų spektras: aprašomoji statistika, regresijos, koreliacijos, lyginamoji analizė, faktorinė, diskriminantinė, klasterinė analizė, neparametriniai testai, artimiausio kaimyno analizė. Čia taip pat yra visi reikalingi grafikai, duomenų valdymo ir apdorojimo funkcijos.


Advanced Statistics

Modulis, suteikiantis pažangius modeliavimo metodus Jūsų analizei. Jis reikalingas kai Jūs:

 • Norite įvertinti iš karto kelių priklausomų kintamųjų ryšį ir įtaką.
 • Norite įvertinti pokyčius laike.
 • Analizuojate hierarchinės struktūros duomenis.
 • Prognozuojate laiko atkarpą iki įvykio.

Bootstrapping

Savirankos (bootstrap) metodų modulis leidžia užtikrinti statistinio modelio stabilumą ir tikslumą, kas ypač svarbu dirbant su mažomis imtimis ar kai duomenyse yra išskirsčių. Šis metodas iš turimos imties atsitiktiniu būdu sugeneruoja n (pvz. 1000) naujų imčių, atlieka tą pačią analizę kiekvienai imčiai atskirai ir parodo jų bendrą rezultatą. Savirankos metodai yra pritaikyti Base, Advanced Statistics ir Regressions modulių algoritmams.

Categories

Modulis skirtas kategorinių ir daugiadimensinių duomenų analizei. Jis leidžia atrasti svarbius ryšius tarp kategorinių duomenų ir juos prognozuoti. Pvz. nustatyti kaip Jūsų produktą suvokia vartotojai ir kaip jį išskiria iš kitų Jūsų ar konkurentų produktų. Dimensijų mažinimo algoritmai leidžia išskirti vartotojų pirmenybes ir vaizdžiai pateikti rezultatus suvokimo žemėlapiuose.

Complex Samples

Kai analizuojate stratifikuotas, klasterines ar daugiaetapes imtis, Jums reikia naudoti specifinius statistinius metodus, kurie atsižvelgia į tokių imčių struktūrą. Complex Samples modulis suteikia Jums specialius įrankius sudetingų imčių sudarymui ir algoritmus, pritaikytus jų analizei.

Conjoint

Jungtinė (conjoint) analizė tiria produktų ir paslaugų pasirinkimo motivus siekiant kurti konkurencingus ir paklausius produktus. Analizės metu prekės ar paslaugos savybės yra išskaidomos į atskirus atributus ir matavimo lygmenis, iš kurių veliau yra modeliuojamos įvairios savybių kombinacijos. Tokiu būdu galėsite kurti paklausą turinčius produktus, atlikti kainodaros ir prekių ženklų žinomumo tyrimus.

Custom Tables

Šis modulis yra skirtas lengvam ir greitam analitinių lentelių ir ataskaitų generavimui ir yra ypač naudingas, jei vienoje ataskaitoje norite aiškiai atvaizduoti daugiau nei dvejų kintamųjų duomenis ar jų statistinius rodiklius. Kurdami lentelę iš karto matysite kaip ji atrodys, galėsite atlikti lyginamąją analizę ir reikšmingumo testus tarp kategorių, sukurti savo kategorijas bei automatizuoti ataskaitų generavimą.

Data Preparation

Modulyje sutalpintos įvairios funkcijos, leidžiančios efektyviai paruošti duomenis analizei. Tai taisyklės, patikrinančios duomenų įvedimo teisingumą, algoritmai aptinkantys išskirtis keliose dimensijose, praleistų reikšmių tendencijų atvaizdavimas, optimalių grupių sudarymas iš kintamųjų ir automatinio duomenų paruošimo funkcija, kuri įvertina duomenų struktūrą ir pasiūlo optimalias duomenų transformacijas tikslesniam modeliavimui.

Decision Trees

Modulyje pateikiami sprendimų medžių algoritmai leidžia išskirti reikšmingas grupes, nustatyti grupių sąryšius bei prognozuoti ateities įvykius. Rezultatai pateikiami lengvai interpretuojamo sprendimų medžio grafiko pavydalu, kuris aiškiai parodo priklausomybes ir reikšmingus pogrupius. Iš atliktos analizės galima sugeneruoti priežasties-pasekmės taisykles ir naudoti jas su naujais duomenimis įvykių prognozavimui.

Direct Marketing

Rinkodaros analitikams pritaikytas modulis, leidžiantis be statistinių žinių atlikti šešias dažniausiai reikalingas analizes, tokias kaip reklamos kampanijų efektyvumo vertinimas, klientų segmentų išskyrimas, ir kitas.

Exact Tests

Jei analizuojate mažas imtis, ieškote retų atvejų didelėje duomenų aibėje ar duomenyse turite >80% atsakymų toje pačioje kategorijoje, Exact Tests yra nepakeičiamas pagalbininkas. Jis suteikia daugiau nei 30 tikslių testų, kurie yra pritaikyti mažų imčių analizei.

Forecasting

Modulis skirtas laiko eilučių analizei. Jo pagalba galėsite prognozuoti pardavimus, atlikti „kas...jeigu" simuliacijas ir nustatyti tendencijas. Modulio Expert Modeler funkcija automatiškai parenka tokį algoritmą, kuris labiausiai atitinka Jūsų duomenų struktūra, ryšius ir tendencijas, ir žymiai taupo Jūsų laiką.

Missing Values

Duomenyse dažnai būna trukstamų reikšmių, kurios gali reikšmingai iškreipti rezultatus. Šis modulis leidžia išanalizuoti trūkstamų reikšmių pasiskirstymą ir jas užpildyti nudojantis statistiniais algoritmais ar pažangia automatine Multiple Imputation funkcija.

Neural Networks

Modulyje pateikiami neuroninių tinklų Multilayer Perception ir Radial Basis algoritmai leidžia atrasti itin sudėtingus ryšius duomenyse ir gauti tikslias prognozes. Šie savaime besimokantys algoritmai efektyviai panaudoja didelius duomenų kieikius ir pateikia klasifikacijas ir prognozes, kurių tikslumo dažniausiai nepasiekia standartiniai linijiniai statistiniai algoritmai.

Regression

Jei Jūsų analizei įprasta linijinė regresija netinka ar norite prognozuoti kategorinį kintamąjį su daugiau nei dvejomis kategorijoms Regression modulyje rasite pažangių regresinių metodų nelinijiniams ryšiams modeliuoti ir įvykiams prognozuoti. Čia rasite tokius metodus kaip: polinominė/dvinarė logistinė regresija, netiesinė regresija, netiesinė regresija su apribojimais, mažiausių kvadratų regresija su įverčiais, dvejų žingsnių mažiausių kvadratų regresija ir Probit analizė.


IBM SPSS Statistics 22 suteikia daugybę naujų galimybių, dar labiau palengvina ir pagreitina funkcijų naudojimą siekiant kuo didesnio analizės efektyvumo ir geresnių rezultatų per trumpesnes laiko sąnaudas.


   IBM SPSS Statistics 22 naujienos:

 • Interaktyvi analizės rezultatų peržiūra iš bet kurios vietos.

  Išsaugoję rezultatus nauju Web report formatu, Jūs galėsite juos interaktyviai peržiūrėti iš bet kur ir bet kada neinstaliuojant jokios papildomos programos:

  • Bet kuriuose kompiuteriuose su Windows, Mac ar Linux OS.
  • iPod, iPhone ir iPad.
  • Android telefonuose ir planšėtėse (versija 2.1 ar naujesnė).
  • Windows 8 prietaisuose.
 • SPSS rezultatus taip pat galite eksportuoti ir .mht (Cognos Active Report) formatu, kuris gali būti atidarytas naudojant IBM Cognos Mobile programėlę (prieinama tik iPad).

  Web Report
  Interaktyvi Web ataskaita - galimybė peržiūrėti duomenis iš bet kur

  Interaktyvioji Web ataskaita


 • Naujos SPSS rezultatų redagavimo galimybės leis greičiau ir lengviau apipavidalinti rezultatus.

  Nuo šiol paruošti savo SPSS Statistics išvestį prezentacijai galite lengviau nei bet kada. O jos pateikimas bus vizualiai labiau prieinamas ir lengvai suprantamas jūsų auditorijai. Tai atlikti jums padės galimybė:

  • Pasirinkti objektus lentelėje ir juos keisti.
  • Taikyti spalvas eilutėms ar stulpeliams (įskaitant atspalvių perėjimus visose eilutėse/ stulpeliuose), kad galima būtų pabrėžti pagrindines išvadas.
  • Pakeisti spalvą, šriftą, dydį, fono spalvą ir kitus lentelės teksto atributus.
  • Vaizdingai išskirti norimą gautų rezultatų grupę nuspalvinant pasirinktus duomenų laukus (pvz., visus, kurie yra > 50).
  • Pabrėžti, paslėpti, parodyti arba ištrinti lentelės objektus.
  • Taikyti turimai lentelei sukurtą šabloną.
 • Reikšmingų reikšmių spalvinimas
  Reikšmingų reikšmių spalvinimas

  Reikšmingų reikšmių spalvinimas


 • Monte Carlo simuliacija - galimybė kurti įviairus "kas jeigu" scenarijus savo prognoziniams modeliams. Jos pagalba Jūs galėsite:
  • Sužinoti daugiau negu su standartine "kas jeigu" analizė.
  • Galėsite pažiūrėti, kokią įtaką rezultatams daro šimtai ar tūkstančiai įvairių faktorių kombinacijų ir sukurti dar tikslesnį prognozinį modelį.

  • Greitai atrasti, kokie faktoriai modelyje turi didžiausią įtaką Jūsų rezultatams.
  • Gauti didesnį konkurencinį pranašumą, nes galite numatyti ateitį geriau nei Jūsų konkurentai ir panaudoti tai priimant optimalesnius sprendimus.
  • Monte Carlo simuliacijoje galite naudoti jau sukurtus prognoznius modelius ir turimus duomenis kaip atskaitos tašką. Galite nurodyti kokiu stiprumu įvesties duomenys įtakuoja prognozuojamą kintamąjį ir koks jų pasiskirstymas. Pagal nurodytus skirstinio parametrus atsitiktine tvarka SPSS automatiškai sugeneruoja daugybę simuliacinių reikšmių, kuriuos naudoja prognozavimui. Procesas kartojasi dažniausiai tūkstančius ar dešimtys tūkstančių kartų ir rezultate turėsite prognozių pasiskirstymą, kuri gali būti naudojama nustatant tikėtiną elgesį, analizuojant riziką ir t.t.

   IBM SPSS Statistics 22 versijoje yra tokios naujausios Monte Carlo galimybės:

   • Simuliacijos su tekstiniais kategoriniais kintamaisiais, kurie nėra užkoduoti skaičiais.
   • Palaiko modelius, sukurtus su Automatiniu Linijiniu Modeliavimu (ALM).
   • Gali automatiškai nustatyti ir naudoti asociacijas tarp kategorinių įvesties kintamųjų.
   • Gali sugeneruoti simuliacinius duomenis neturint prognozinio modelio.
   • Atvaizduoja rezultatus termožemėlapiuose, kai bent vienas prognozuojamas ar prognozuojantis kintamasis yra kategorinis.
  Termožemėlapio grafikas
  Termožemėlapio grafikas

  Termožemėlapio grafikas


 • Kitos naujovės:
  • Naujas paleisties langas, kuriame papildomai matysite naujos versijos naujoves bei įdiegtų/neįdiegtų produktų sąrašą.
  • SQL Pushback galimybė naudojant SPSS Statistics Server leidžia atlikti daugybę duomenų paruošimo procedūrų duomenų bazėje.
  • Didesnis statistics server atsparumas tinklo gedimų atvejais.
  • Asinchroninis duomenų nuskaitymas.
  • Patobulintas duomenų importavimas/ eksportavimas į/iš duomenų bazės.
  • Greitesnis prisijungimas prie duomenų bazės naudojant ODBC pooling.
  • Supaprastintas atnaujinimų diegimas SPSS Statistics viduje.
  • SPSS Amos programoje naudokite supaprastintą metodą patikslinti vartotojo apibrėžtus skaičiavimus.
  • Leidžia kitoms programoms skaityti/rašyti užšifruotus SPSS duomenų failus per i/o dll.
  • Neparametriniai testai gali rezultatus atvaizduoti suvestinėmis sukamosiomis lentelėmis.

IBM SPSS Statistics pažangiausių analizės metodų aprašymas

Vadovas supažindina IBM SPSS Statistics naudotojus su keturiais analizės sprendimų būdais (klasteringo, faktorinės, patikimumo ir regresijos) ir jų pavyzdžiais verslo praktikoje

IBM SPSS Statistics funkcionalumo aprašymas

Aprašymas pateikia IBM SPSS Statistics produktų panaudojimo įvairioms problemoms spręsti procesą


Kodėl naudotis skaičiuoklėmis (pvz. Excel) atliekant Statistinę Analizę yra rizikinga?

Šis vadovas verslo analitikams pateikia išsamų aprašymą apie rizikas, susijusias su skaičiuoklių (angl. - spreadsheets) naudojimu


IBM SPSS Statistics Base 22

IBM SPSS Statistics Base 22 duomenų valdymo, statistinių ir grafinių galimybių aprašymas.


Šeši tiesioginio marketingo mitai ir kaip juos įveikti

Šis IBM SPSS informacinis vadovas parodo kaip sugriaunami šeši tiesioginio marketingo mitai naudojantis Direct marketing modulio pranašumais


Programavimas ir duomenų valdymas su IBM SPSS Statistics

Vadovas IBM SPSS Statistics ir SAS naudotojams

Programinė įranga

 • 14 dienų bandomoji IBM SPSS Statistics 24 versija Windows OS atsisiųsti
 • 14 dienų bandomoji IBM SPSS Statistics 24 versija Mac OS atsisiųsti
 • 14 dienų bandomoji IBM SPSS Amos 24 versija Windows OS atsisiųsti
 • IBM SPSS Legacy Viewer leidžia naujesnių SPSS versijų (nuo 16-tos versijos) naudotojams peržiūrėti ir redaguoti rezultatus, sukurtus ankstesnėse versijose (Anglų k.) (56 MB)
 • IBM SPSS Smartreader for IBM SPSS Statistics 18: Windows (118 MB) | Mac (168 MB) | Linux (133 MB)Siekiant patenkinti visų vartotojų poreikius, taikomos itin plačios IBM SPSS Statistics licencijavimo galimybės. Galimą pasirinkti norimą programos licencijavimo laikotarpį, vartotojų skaičių ir licencijų priskyrimą be to siūlomos papildomos licencijavimo galimybės aukštosioms mokykloms, studentams ir dėstytojams.

Skirtingų laikotarpių licencijos

IBM SPSS Statistics galima licencijuoti neribotam laikotarpiui arba vienerių metų laikotarpiui (licenciją galima atnaujinti kasmet).

 • Nuolatinė licencija – IBM SPSS Statistics licencijuojama už vienkartinį mokestį, programa galima naudotis neribotą laikotarpį. Šis licencijos tipas parankus, jeigu nuolatos dirbate su šia programine įranga. Įsigijus programos techninį palaikymą galite gauti naujausią programos versiją vos tik jai pasirodžius ir būti tikri, kad Jūsų turima programinė įranga neatsiliks nuo rinkos naujovių.
 • Metinė licencija - IBM SPSS Statistics licencijuojama vieneriems metams, su galimybe pratęsti licencijos galiojimo laikotarpį. Šis licencijavimo variantas parankus, jeigu programinė įranga reikalinga vienkartiniam projektui. Pasirinkus metinę licenciją automatiškai teikiamas techninis palaikymas (naujausios versijos pateikimas, jai pasirodžius, ribotos konsultacijos programos naudojimo klausimais).

Licencijos pagal vartotojus ir licencijų paskirstymą

Priklausomai nuo vartotojo ar įmonės poreikių, galima pasirinkti:

 • Asmeninės licencijos („Single User“) - Ši licencija skirta vienam vartotojui, kuris nurodomas sutartyje.
 • Vietos licencijos („Site License“) - Ši licencija leidžia programą įdiegti keliose darbo vietose pasinaudojant tuo pačiu kodu. Leidžiamų diegimų kiekis priklauso nuo įsigytų licencijų kiekio ir yra nurodytas sutartyje. Šis licencijavimo būdas labiausiai tinka organizacijoms, kuriose SPSS programinę įrangą naudoja apibrėžtas kiekis darbuotojų. Ši licencija yra susiejama su konkrečiu kompiuteriu (arba kompiuteriais, jeigu įsigyjama daugiau nei viena licencija) ir programa leidžiama naudotis visiems šiuo kompiuteriu besinaudojantiems asmenims.
 • Tinklo licencija („Network License“) - Ši licencija leidžia programą diegti neribotai organizacijos mastu. Tačiau vienu metu programine įranga galės naudotis tik pasirinktas konkurentinių vartotojų skaičius. Programinės įrangos kaina priklauso nuo vartotojų, kurie vienu metu gali naudotis programine įranga skaičiaus. Ši licencija paranki organizacijoms, turinčioms didelį vartotojų skaičių, kuriems programa nėra reikalinga pastoviai. Ji taip pat patogi tuo, kad darbuotojai gali naudotis licenciją per nutolusią darbo vietą (pvz. iš namų).Licencija veikia per „Network License Manager” programą, kuri veikia organizacijos tinkle ir priskiria licencijas prisijungusiems vartotojams.

Licencijos aukštosioms mokykloms, studentams bei dėstytojams

Aukštosios mokyklos, studentai bei dėstytojai gali rinktis aukščiau išvadintas licencijas, tačiau šiems klientams papildomai siūlomi šie paketai:

 • Campus – metiniai licencijų paketai skirti diegti kompiuterių klasėse. Su nuolaida siūlomi trys skirtingi paketai, leidžiantys diegti programinę įrangą 25 ar didesniame kompiuterių skaičiuje, paketus galima individualizuoti pagal poreikius.
 • Asmeninės licencijos studentams ir dėstytojams – siūlomi trys asmeninių licencijų paketai skirti studentų moksliniams darbams bei statistikos dėstymui. Programinę įrangą galima licencijuoti laikotarpiui nuo vieno mėnesio iki ketverių metų (studijų laikotarpiui). Plačiau apie šį licencijavimo variantą skaitykite čia.

   IBM SPSS Statistics 25 for Windows

 • Operacinė sistema: Microsoft Windows 10 (Home, Professional, 64-bit), Windows 8 (Enterprise, Professional, Standard 32-bit ar 64-bit), Windows 7 (32-bit ar 64-bit), Windows 8.1 (Enterprise, Professional, Standard 32-bit or 64-bit), Windows Server 2012 (Standard ar R2 Standard, Foundation, Essentials ar R2 Essentials, Datacenter ar R2 Datacenter), Windows Server 2008 (Web ar R2 Web) Enterprise ar R2 Enterprise, Datacenter ar R2 Datacenter)

 • Techninė įranga:
  • Intel® arba AMD x86 procesorius veikiantis 2GHz ar didesniu dažniu
  • Operatyvioji atmintis: 4 GB RAM ar daugiau, 64-bitų platformoms yra rekomenduojama bent 8 GB RAM
  • Vietos kietajame diske: bent 2 Gb
  • 1024x768 ar didesnės raiškos vaizduoklis
  • Tinklo adapteris veikiantis pagal TCP/IP protokolą, jungiantis prie IBM SPSS Statistics Server

   IBM SPSS Statistics 25 for Mac

 • Operacinė sistema: Apple Mac OS X 10.11 (El Capitan)

 • Techninė įranga:
  • Intel® procesorius (32 arba 64 bitų)
  • Operatyvioji atmintis: 4 GB RAM ar daugiau, 64-bitų platformoms yra rekomenduojama bent 8 GB RAM
  • Vietos kietajame diske: bent 2 Gb
  • 1024x768 ar didesnės raiškos vaizduoklis

   IBM SPSS Statistics 25 for Linux

 • Operacinė sistema: Ubuntu 14.04 LTS, Red Hat Enterprise Linux (Client 6, Client 7), Debian (6.0, 7.0)

 • Techninė įranga:
  • Intel® procesorius veikiantis 2GHz ar didesniu dažniu
  • Operatyvioji atmintis: 4 GB RAM ar daugiau, 64-bitų platformoms yra rekomenduojama bent 8 GB RAM
  • Vietos kietajame diske: bent 2 Gb
  • 1024x768 ar didesnės raiškos vaizduoklis