IBM SPSS Missing Values

Tinkamai apdorokite trūkstamus duomenis ir kurkite geresnius modelius

 • Apžvalga
 • Duomenų valdymas

Trūkstami duomenys yra didelė problema, nes į juos neatsižvelgus galima gauti iškreiptus ir netikslius rezultatus. Įtraukę IBM SPSS Missing Values modulį į duomenų paruošimo procesą, Jūs galite išvengti šio poveikio.

Atraskite trūkstamų duomenų tendencijas

IBM SPSS Missing Values naudoja regresinius modelius ar EM algoritmus ir leidžia:

 • Nustatyti ar trūkstamų duomenų problema yra reikšminga
 • Įvesti trūkstamus duomenis, naudojant regresija ar EM gautus prognozinius duomenis

Greitai nustatykite trūkstamas reikšmes

Šis modulis leidžia lengvai analizuoti trūkstamų duomenų tendencijas ir pateikia duomenų apžvalgą. Ši apžvalga leidžia nustatyti trūkstamų duomenų problemos svarbą, pateikia anomalines reikšmes, kurioms turi būti skirta dėmesio. IBM SPSS Missing Values ne tik leidžia įvesti trūkstamas reikšmes, bet ir išvengti problemos pasikartojimo. Modelis nustato viso tyrimo trūkstamų reikšmių tendencijas, todėl tyrėjas žino į kuriuos klausimus dažniausiai neatsakoma, taip pat atrandami ryšiai tarp trūkstamų duomenų. Naudodami šią informaciją, Jūs galite sumažinti trūkstamų duomenų kiekius kitose apklausose.

Gaukite patikimesnius rezultatus

Naudojantis IBM SPSS Missing Values, galima padidinti tikimybę, jog bus gauti statistiškai reikšmingi rezultatai. Panaudokite visus duomenis, o ne tik pilnai užpildytus klausimynus ir analizuokite didesnės imties duomenis. Rezultatai bus daug tikslesni, jei moduliu bus pašalinti duomenų iškraipymai dėl trūkstamų atsakymų, be to tai leis efektyviai analizuoti net apklausas į kurias atsako mažai žmonių.

Dauginis trūkstamų reikšmių įrašymas

IBM SPSS Missing Values dauginio trūkstamų reikšmių įrašymo procedūra leidžia geriau suvokti trūkstamų duomenų tendencijas ir tiksliau įrašyti trūkstamas reikšmes. Ši procedūra leidžia visiškai automatiškai parinkti tinkamiausią trūkstamų reikšmių įrašymo būdą, pagal Jūsų duomenų struktūrą, tačiau, palieka galimybę vartotojui pasirinkti kitus įrašymo būdus.

Ši procedūra generuoja kelis pilnus duomenų rinkinius, kiekviename panaudojant skirtingus trūkstamų reikšmių įrašymo metodus. Vėliau pagal šiuos duomenų rinkinius yra atliekamos pasirinktos analizės (pavyzdžiui regresinė analizė) ir gaunami parametrų įverčiai. Procedūra analizuoja gautus įverčius ir parenka tiksliausią trūkstamų duomenų įvedimo metodą ar jų kombinaciją.

IBM SPSS Missing Values galima įsigyti anglų, japonų, prancūzų, vokiečių, italų, ispanų, kinų, korėjiečių ir rusų kalbomis.


Užpildykite praleistas reikšmes

EIšplėskite IBM SPSS Statistics Base galimybes duomenų analizei. IBM SPSS Missing Values su IBM SPSS Statistics Base suteikia jums didesnes statistines galimybes leidžiančias gauti tikslesnius rezultatus iš duomenų su praleidimais. Modulis pilnai integruojamas į IBM SPSS Statistics Base, todėl platesnės galimybės neapsunkina vartotojų darbo.

IBM SPSS Missing Values suteikia galimybes dirbti su duomenimis, kuriuose yra praleidimų, bei juos užpildyti:

 • Nedimensiniai: stebėjimų skaičius, vidurkiai, standartinis nuokrypis, standartinė vidurkio paklaida visiems stebėjimams be trūkstamų duomenų, atvejų skaičiavimas, trūkstamų duomenų procentinė dalis, anomalinės reikšmės visiems kintamiesiems
 • Vidurkiai, kovariacijos matricos, koreliacijų matricos visiems kiekybiniams kintamiesiems be trūkstamų duomenų
 • Porinis: dažniai, vidurkiai, sklaida, kovariacijos matricos, koreliacijų matricos
 • Lūkesčių maksimizavimo algoritmas
 • Įveskite trūkstamus duomenis ir išsaugokite pilną duomenų rinkinį.
 • Regresiniai algoritmai
 • Įvertinkite vidurkius, kovariacijų matricas, koreliacijų matricas; nustatykite nepriklausomųjų kintamųjų skaičių; nustatykite atsitiktinius elementus.

Įveskite trūkstamus duomenis ir išsaugokite pilną duomenų rinkinį IBM SPSS Missing Values taip pat leidžia analizuoti tendencijas ir valdyti duomenis:

 • Pateikti trūkstamas ir anomalines reikšmes visiems stebėjimams ir kintamiesiems naudojantis duomenų tendencijų lentele
 • Nustatyti skirtumus tarp grupių su trūkstamais duomenimis ir be naudojantis t statistikų lentele
 • Įvertinti kiek trūkstami vieno kintamojo duomenys susiję su kito kintamojo duomenų trūkumu
Separate variance t-test table in SPSS Missing Value Analysis showing two groups of cases: those with data on income and those that are missing data on income.

Ši atskirų t statistikų lentelė apibrėžia dvi stebėjimų grupes: be ir su trūkstamais duomenimis. Tada atliekami sklaidos testai ir patikrinama ar šios dvi grupės reikšmingai skiriasi. Lentelė parodo, kad asmenys apie kurių pajamas trūksta duomenų dažniau užsiima neprofesionalia veikla, yra moterys, dažniausiai susituokusios, su didelėmis šeimomis.

Atsisiųsti daugiau informacijos