IBM SPSS Complex Samples

Lengvai ir teisingai skaičiuokite statistikas sudėtingoms imtims

 • Apžvalga
 • Duomenų analizė
 • Planavimas
 • Duomenų valdymas

Ar Jums tenka analizuoti apklausų, rinkos tyrimų, viešų duomenų bazių ar valstybinių organizacijų duomenis? Ar naudojatės imties apklausų metodologija, o gal jūsų antriniai duomenys gaunami iš šaltinių naudojančių sudėtingas imtis? Ar esate įsitikinę, kad naudojami metodai leidžia gauti tikslius rezultatus?

Jeigu naudojate sudėtingas imtis, dirbate su stratifikuotomis, klasterinėmis ar daugiaetapėmis imtimis, Jums reikia naudoti specifinius statistinius metodus, kurie atsižvelgia į imčių struktūrą.

SPSS Complex Samples modulis suteikia reikiamus planavimo ir analizės įrankius dirbant su imties duomenimis. Šie metodai leidžia tiksliau taikyti imties analizės rezultatus visai populiacijai. Naudodamiesi modulio algoritmais Jūs galite tiksliau dirbti su santykių ar vardinės skalės duomenimis. Nauji algoritmai taip pat leidžia lengvai gauti laiko iki įvykio rezultatus. Šis SPSS Statistics modulis yra nepakeičiamas dirbant su apklausomis bei rinkos tyrimais, visuomenės ir socialiniais tyrimais, naudojantis imtimis.

Dirbkite lengvai ir efektyviai

SPSS Complex Samples leidžia itin lengvai suprasti sudėtingų imčių tyrimų rezultatus. Apdorojus duomenis galima išsaugoti ir vėliau naudoti gautus duomenų rinkinius ir imčių planus. Tai leidžia sutaupyti laiko ir leisti imties planais naudotis kitiems žmonėms dirbantiems su šiais duomenimis.

Pradėdami dirbti su SPSS Complex Samples, galėsite naudotis vedliais, kurie leis lengvai ir greitai nustatyti visus reikiamus imties parametrus.

SPSS Complex Samples leidžia naudotis šiomis imtimis:

 • Stratifikuota imtis – pasirinkite pagrindines populiacijos grupes bei pogrupius.
 • Klasterinė imtis - pasirinkite norimas sankaupas kurios atitinka imties pogrupius. Sankaupos gali būti geografinės vietovės, imties vienetai šių vietovių gyventojai. Šios imtys leidžia pigiau atlikti apklausas
 • Daugiaetapė imtis– pasirinkę pradinę imtį vėliau galite ją skaidyti į kitas imtis.
Accurate analysis of survey data is easy in PASW Complex Samples. Start with one of the wizards (which one depends on your data source) and then use the interactive interface to create plans, analyze data and interpret results.

Tiksli apklausų analizė naudojantis IBM SPSS Complex Samples yra itin paprasta. Viskas prasideda nuo vieno iš vedlių (priklausomai nuo duomenų), o vėliau interaktyvi vartotojo sąsaja leidžia lengvai kurti imčių planus, analizuoti duomenis ir interpretuoti rezultatus.


Viskas, ko reikia duomenų analizei

Kiekvienas tyrėjas nori būti tikras dėl gautų rezultatų. Duomenų analizė naudojant IBM SPSS Complex Samples pateikia geresnius rezultatus, nes kitaip nei daugelis kitų programų, ši atsižvelgia į imties struktūrą. IBM SPSS Complex Samples pateikiamos penkios procedūros skirtos apklausų duomenų analizei, be to galima naudoti ne tik intervalų, bet ir eilės skalės duomenis.

IBM SPSS Complex Samples provides you with five procedures to analyze data from sample survey data. And you can use ordinal data in much the same way you use numeric data.

Complex Samples Descriptives (CSDESCRIPTIVES) - procedūra skaičiuoja vidurkius, sumas, santykius, ir gauna jų standartines paklaidas, dizaino efektus, patikimumo intervalus, hipotezių testus, sudėtingoms imtims. Procedūra skaičiuoja sklaidą atsižvelgdama į imties struktūrą – tikimybines imtis, tikimybines imtis su koreguotais dydžiais.

CSDESCRIPTIVES procedūra galima nustatyti, kaip apdoroti trūkstamus duomenis:

 • Panaudoti visus tinkamus analizei duomenis
 • Panaudoti tik stebėjimus, kuriuose yra visų analizei reikalingų kintamųjų duomenys
 • Pašalinti trūkstamus duomenis stratose ir sankaupose
 • Įtraukti trūkstamus duomenis stratose ir sankaupose

Complex Sample Tabulate (CSTABULATE))— atlieka vienakryptes dažnių lenteles ar dvipuses kryžmines lenteles ir susietą standartinę paklaidą, dizaino efektus, patikimumo intervalus bei hipotezių testus, sudėtingoms imtims. Procedūra skaičiuoja sklaidą atsižvelgdama į imties struktūrą – tikimybines imtis, tikimybines imtis su koreguotais dydžiais

Lentelėse pateikiamos šios statistikos:

 • Populiacijos dydis
 • Standartinė paklaida
 • Dalis eilutėje
 • Dalis stulpelyje
 • Dalis lentelėje
 • Variacijos koeficientas
 • Dizaino poveikis
 • Patikimumo intervalas
 • Kumuliacinio populiacijos dydžio įvertis
 • Kumuliacinė dalis
 • Tikėtino populiacijos dydžio įvertis
 • Pearson likučiai
 • Standartizuoti Pearson likučiai

Statikos ir testai visai lentelei:

 • Homogeniškų proporcijų testai
 • Nepriklausomumo testai
 • Šansų santykis
 • Reliatyvioji rizika
 • Rizikos skirtumas

CSTABULATE procedūroje galima nustatyti kaip apdoroti trūkstamus duomenis (taip pat kaip ir to CSDESCRIPTIVES)

Complex Samples General Linear Models (CSGLM)—leidžia kurti tiesinės regresijos, ANOVA, ANCOVA modelius imtims apibrėžtoms CSPLAN procedūra imtims. Procedūra skaičiuoja sklaidą atsižvelgdama į imties struktūrą – tikimybines imtis, tikimybines imtis su koreguotais dydžiais.

CSGLM galima naudoti šias statistikas:

 • Modelių parametrams: koeficientų įverčiai, standartinės paklaidos kiekvienam koeficientui, t statistikos, kiekvienam koeficientui, patikimumo intervalai kiekvienam koeficientui ir imties efektai, kiekvienam koeficientui.
 • Populiacijos vidurkiai priklausomam kintamajam ir kovarinatams
 • Modelio tinkamumo testai
 • Imties plano informacija

Hipotezių tikrinimo statistikos:

 • Statistikos: Wald F testas, standartizuotas Wald F testas, Wald Chi2 testas, standartizuotas Wald Chi2 testas
 • Dauginių palyginimų standartizavimas: mažiausiai reikšmingi skirtumai, Bonferroni, nuoseklus Bonferroni, Sidak, nuoseklus Sidak
 • Laisvės laipsniai imtims: nustatomi vartotojo arba automatiškai pagal imties struktūrą

Complex Ordinals Selection (CSORDINAL)—atlieka dvinarių ar eilės skalės duomenų regresinę analizę, pagal pasirinktą sąryšio funkciją.Galima kurti modelius:

 • Pagrindiniams efektams
 • Visiems sąryšiams
 • Pilnai persidengiantiems dizainams
 • Individualius vartotojų sukurtus modelius

Į CSORDINAL procedūrą įtraukta:

 • Statistikos
  • Modelio parametrai
  • Modelio patikimumo testai
  • Apibendrinančios modelio kintamuosius statistikos
  • Informaciją apie imties dizainą
 • Hipotezių testai
  • Testų statistikos
  • Dauginių palyginimų standartizavimas
  • Laisvės laipsniai imtims
 • Modelių kintamieji gali būti išsaugoti aktyvioje byloje arba naujoje byloje su parametrų matricomis
 • Trys įverčių gavimo metodai: Newton-Raphson, Fisher, Fisher ir Newton-Raphson junginys

Complex Samples Logistic Regression (CSLOGISTIC))— atlieka dvinarę logistinę regresinę analizę bei polinominę logistinę regresinę analizę. Procedūra skaičiuoja sklaidą atsižvelgdama į imties struktūrą – tikimybines imtis, tikimybines imtis su koreguotais dydžiais.

Į CSLOGISTIC procedūrą įtraukta:

 • Modelių parametrams: koeficientų įverčiai, standartinės paklaidos kiekvienam koeficientui, t statistikos, kiekvienam koeficientui, patikimumo intervalai kiekvienam koeficientui ir imties efektai, kiekvienam koeficientui
 • Modelio patikimumo testai: Pseudo R2 ir klasifikacinės lentelės
 • Apibendrinančios modelio kintamuosius statistikos
 • Informaciją apie imties dizainą

Hipotezių tikrinimo statistikos:

 • Statistikos: Wald F testas, standartizuotas Wald F testas, Wald Chi2 testas, standartizuotas Wald Chi2 testas
 • Dauginių palyginimų standartizavimas: mažiausiai reikšmingi skirtumai, Bonferroni, nuoseklus Bonferroni, Sidak, nuoseklus Sidak
 • Laisvės laipsniai imtims: nustatomi vartotojo arba automatiškai pagal imties struktūrą

Complex Samples Cox Regression (CSCOXREG)— taiko Cox išlikimo laiko regresinę analizę (laiko iki įvykio analizę) imtims apibrėžtoms CSPLAN procedūra. CSCOXREG procedūra palaiko tolydžiuosius ir diskrečiuosius duomenis, kurie gali priklausyti nuo laiko. Ši procedūra lengvai įvertinti pogrupių skirtumus bei analizuoti priklausomųjų kintamųjų rinkinio efektus. CSCOXREG taip gali apdoroti duomenis, turinčius kelis stebėjimus vienam subjektui (pavyzdžiui keli vieno paciento apsilankymai pas gydytoją).

You can use the following statistics with CSCOXREG:

 • Apibendrinančios modelio kintamuosius statistikos
 • Įvykio aprašas
 • Rizikų rinkinys įvykio metu
 • Modelio parametrai: koeficientų įverčiai, eksponentiniai įverčiai, koeficientų standartinės paklaidos, t statistikos koeficientams, patikimumo intervalai koeficientams, dizaino poveikis kiekvienam įverčiui, parametrų koreliacijos, parametrų įverčių koreliacijos.
 • Modelio prielaidos: proporcinių grėsmių testai, parametrų įverčiai alternatyviems modeliams, kovariacijos matricos alternatyviems modeliams.

Hipotezių tikrinimo statistikos:

 • Statistikos: F testas, standartizuotas F testas, Chi2 testas, standartizuotas Chi2 testas
 • Dauginių palyginimų standartizavimas: mažiausiai reikšmingi skirtumai, Bonferroni, nuoseklus Bonferroni, Sidak, nuoseklus Sidak
 • Laisvės laipsniai imtims: nustatomi vartotojo arba automatiškai pagal imties struktūrą

Atsisiųsti daugiau informacijos


Viskas ko reikia planavimui

IBM SPSS Complex Samples padeda lengvai įveikti planavimo stadiją dirbant su apklausų duomenimis. Šis modelis gali veikti tiek atskirai, tiek kartu su kitais IBM SPSS Statistics moduliais, kurie išplečia Jūsų galimybes.

Complex Samples Plan (CSPLAN) — suteikia galimybę nustatyti imties struktūrą ir sukurti imties dizainą ar analizės dizainą kurį naudoja SPSS Complex Samples procedūros. Ši procedūra leidžia nustatyti kaip parinkti arba analizuoti stratifikuotas, klaserines ar daugiaetapes imtis su pasikartojimais ar be jų.

CSPLAN procedūra tik nustomas imties planas, o pati imtis nėra imama, todėl sukurtus imčių planus vėliau galima pakartotinai naudoti naudojantis CSSELECT procedūra.

Imties plano vedlys — kuriant savo imčių planus galima naudotis vedliais leidžiančiais sudaryti imties planus ir juos vykdyti. Sukurtus planus galima išsaugoti ir perduoti kolegoms ar naudoti kituose tyrimuose.

Analizės paruošimo vedlys — naudojantis antriniais duomenų šaltiniais, kuriuose jau panaudoti imčių metodai, šis vedlys leidžia nustatyti panaudotus imčių metodus ir pagal juos skaičiuoti standartines paklaidas.

Imčių planų bylos — sukūrus savo imties planą, jį galimą išsaugoti ir vėliau naudoti kaip šabloną. Tai leidžia visą laiką naudoti tą patį imties planą ir gauti nuoseklius rezultatus. Be to išsaugoti imčių planai leidžia visiems naudotis tais pačiais planais, teikti pasiūlymus jų tobulinimui ar tęsti Jūsų pradėtą darbą.

Atsisiųsti


Viskas ko reikia duomenų valdymui

IBM SPSS Complex Samples suteikia visus reikiamus įrankius imčių duomenų valdymui. Be to šis modelis gali dirbti tiek atskirai, tiek su kitais IBM SPSS Statistics moduliais išplečiančiais Jūsų galimybes.

Complex Samples Selection (CSSELECT) — procedūra parenkanti tikimybinę imtį populiacijai. Procedūra pasirenka vienetus pagal imties dizainą sukurtą CSPLAN procedūra.

Ši procedūra leidžia:

 • Nustatyti imties ėmimo kriterijus ir išsaugoti galimybę pasirinkti tą pačią atsitiktinę imtį
 • Nustatyti ar naudoti ir kaip naudoti trūkstamas reikšmes naudojantis CLASSMISSING komanda
 • Nustatyti įvesties ir išvesties bylų savybes naudojantis DATA komanda
 • Išsaugoti paimtą imtį ir pasirinktus kintamuosius
 • Išsaugoti pasirinktų stebėjimo vienetų charakteristikas tekstinėje byloje

Atsisiųsti daugiau informacijos