AMOS

 • Apžvalga
 • Modeliavimas
 • Savybės
 • Naujienos
 • Sisteminiai reikalvimai

Bandykite sąryšius nuostatų ir elgsenos modeliuose

Amos – tai galingas struktūrinių lygčių modeliavimo įrankis, padedantis atlikti tyrimus ir patvirtinti hipotezes. Amos leidžia išplėsti standartinius daugiamatės analizės metodus ir įtraukti regresiją, faktorinę analizę, koreliaciją ir dispersijos analizę. Naudodamiesi šia programa, Jūs galite apibrėžti, numatyti, vertinti ir pristatyti savo modelius intuityvios kelio diagramos pavidalu bei parodyti hipotetinius ryšius tarp kintamųjų.

Patvirtinkite sudėtingus sąryšius

Naudodami Amos Jūs galite kurti daug tiksliau sudėtingus sąryšius atspindinčius nuostatų ar elgsenos modelius, nes ši programa leidžia panaudoti bent kokius skaitinius kintamuosius (tiek išmatuotus (pavyzdžiui apklausų duomenis), tiek latentinius (pavyzdžiui pasitenkinimą ar lojalumą)) kitų skaitinių kintamųjų reikšmių prognozavimui. Šie modeliai gali padėti nustatyti sudėtingus sąryšius, pavyzdžiui: patvirtinti, kad motyvacija yra daug svarbesnė, nei sumanumas, prognozuojant darbo produktyvumą. Amos leidžia tuo pačiu metu analizuoti duomenis iš skirtingų generalinių aibių, pavyzdžiui etninių grupių. Padidinkite analizėje naudojamų kintamųjų patikimumą, naudodami dauginius indikatorius. Priskirkite trūkstamas reikšmes ir latentinius balus, pavyzdžiu veiksnių balus. Amos taip pat galima naudoti tęstiniams tyrimams, kelių grupių tyrimams ar patikimumo tyrimams.

Greitai pereikite nuo ekrane matomo modelio prie skelbiamų rezultatų

Amos interaktyvi vaizdinė sąsaja, leidžia lengvai ir greitai išmokti kurti struktūrinių lygčių modelius. Kurkite modelius naudodami pritaikomą įrankių juostą ir objektų pervilkimo pele galimybę. Naudodami Amos Jūs galite kurti kelio diagramas, naudodami braižymo įrankius, o ne rašydami lygtis ar komandas. Taip pat Jūs galite išplėsti Amos galimybes naudodami populiarias Microsoft® programavimo kalbas: Visual Basic® ar C#. Kai Jūsų modelis baigtas, jo patikimumą įvertinti vienu pelės spragtelėjimu, o vėliau atspausdinti pristatymo kokybės ataskaitą. Kartu su Amos pateikiamas 31 pavyzdys, leidžiantis susipažinti su struktūrinių lygčių modeliavimu. Taip pat siūlomas platus žinynas internete, pateikiantis „pateikimas kontekste“ tipo pagalbą, leidžiančią geriau interpretuoti ar apibendrinti rezultatus.

 

 Greitai pereikite nuo ekrane matomo modelio prie skelbiamų rezultatų

Amos interaktyvi vaizdinė sąsaja, leidžia lengvai ir greitai išmokti kurti struktūrinių lygčių modelius. Kurkite modelius naudodami pritaikomą įrankių juostą ir objektų pervilkimo pele galimybę. Naudodami Amos Jūs galite kurti kelio diagramas, naudodami braižymo įrankius, o ne rašydami lygtis ar komandas. Taip pat Jūs galite išplėsti Amos galimybes naudodami populiarias Microsoft® programavimo kalbas: Visual Basic® ar C#.
Kai Jūsų modelis baigtas, jo patikimumą įvertinti vienu pelės spragtelėjimu, o vėliau atspausdinti pristatymo kokybės ataskaitą. Kartu su Amos pateikiamas 31 pavyzdys, leidžiantis susipažinti su struktūrinių lygčių modeliavimu. Taip pat siūlomas platus žinynas internete, pateikiantis „pateikimas kontekste“ tipo pagalbą, leidžiančią geriau interpretuoti ar apibendrinti rezultatus.

Atraskite geriausiai Jūsų duomenims tinkančius modelius

Modelio parinkimui iš daugybės variantų, naudokite Amos tiriamąjį metodą – struktūrinių lygčių specifikacijų paiešką. Naudokitės ankstesnių tyrimų patirtimi ir nustatykite kintamųjų apribojimus arba naudokite Bajeso prognozavimu, pirminiams parametrų skirstiniams nustatyti. Naudokitės patvirtinamąja faktorine analize iš Amos, veiksnių tendencijoms nustatyti ir išbandyti, užuot pasikliovę tradicine žvalgomąja faktorine analize. Jūs galite naudoti kelis modelius vienoje analizėje. Amos ištiria visas modelių, kuriuose vieną modelį galima gauti iš kito perkeliant parametrų apribojimus, poras. Amos netgi gali pasiūlyti kaip pagerinti modelį, pavyzdžiui sujungiant du kintamuosius rodykle. Diagramos ir statistikos leidžia atrasti geriausią balansą tarp modelio paprastumo ir tikslumo.

Atraskite netikėtus sąryšius naudodami kelio diagramas

Įvertinus modelio patikimumą Amos kelio diagrama parodo ryšių tarp kintamųjų stiprumą. Pavyzdžiui: dirbant su duomenimis iš apklausos apie prieskonius, Jūs galite numatyti, kad kintamasis „pasitenkinimas skoniu“ yra geriausias lojalumo prekės ženklui rodiklis, tačiau pažvelgę į Amos kelio diagramą, galite atrasti, kad geriausias rodiklis yra „perkamos pakuotės dydis“.

Naudokite Amos tirdami „kas ir kodėl“
Tyrėjai ar studentai, rengiantys darbus, turintys stebėjimų ar kitus ne eksperimentų duomenis, naudojasi Amos daugybėje sričių, siekdami įtikinti komitetus ar viršininkus, gauti finansavimą ar paskelbti savo darbus.
Pavyzdžiui:

 • Psichologijoje: kuriant modelius, leidžiančius suprasti, kaip vaistai ar terapijos seansai veikia nuotaiką.
 • Medicininiuose ar sveikatos priežiūros tyrimuos: tikrinant, kuris veiksnys (pasitikėjimas, santaupos ar tyrimai) labiausiai veikia daktarų palaikymą nepatentuotų vaistų naudojimui.
 • Socialiniuose moksluose: tiriant, kaip socialinis-ekonominis statusas, narystė įvairiose organizacijose ir kiti veiksniai veikia politinį aktyvumą.
 • Rinkos tyrimuose: modeliuojant vartotojų elgsenos poveikį naujų produktų pardavimams.

Grafinė vartotojo sąsaja:

 • Naudodami kelio diagramų naršyklę matykite visų turimų kelio diagramų atvaizdus ir aprašus
 • Nurodykite ir spragtelkite pele, norėdami išsirinkti programos savybes
 • Kurkite kintamuosius kelio diagramoje vienu pelės spragtelėjimu
 • Matykite kito modelio ar grupės diagramą vienu pelės spragtelėjimu
 • Matykite duomenų bylų turinį
 • Pertemkite kintamųjų vardus iš duomenų rinkinio į kelio diagramą

Modeliavimo galimybės

 • Kurkite struktūrinių lygčių modelius (net kelio analizes, longitudinių duomenų modelius) su išmatuotais ar latentiniais kintamaisiais
 • Nustatykite galimus modelius naudodami vieną iš dviejų metodų:
 • Nurodykite kiekvieną galimą modelį, kaip atskirus modelio parametrų apribojimus
 • Naudokitės struktūrinių lygčių modeliavimu žvalgymo tikslais. Amos išbando kiekvieną modelį ir pasiūlo tinkamiausius naudodamas Akaike informacijos kriterijų ar Bajeso informacijos kriterijų modeliams palyginti
 • Taikykite patvirtinamosios faktorinės analizės, klaidų kintamuosiuose ar bendruosius latentinių kintamųjų modelius
 • Analizuokite reikšmių struktūras ir kelių grupių duomenų rinkinius
 • Greitai nustatykite ir išbandykite kelių grupių duomenis naudodami automatizuotą specifikavimą
 • Vienu metu tirkite kelių generalinių imčių duomenis
 • Sutaupykite laiko, jungdami faktorinę ir regresinę analizes į vieną modelį ir taikykite jas vienu metu
 • Vienu metu analizuokite kelis modelius: Amos nustato, kurie modeliai yra vidiniai ir automatiškai apskaičiuoja testines statistikas

Bajeso prognozavimas

 • Prognozuokite kategorinių ir ribotų duomenų reikšmes
 • Naudokite Markovo grandininę Monte Calrlo simuliaciją
 • Nustatykite išankstinius skirstinius: normaliuosius, tolygiuosius ar specialiuosius
 • Braižykite bet kokių parametrų kraštutinius aposteriorinius skirstinius
 • Prognozuokite bent kokias modelio parametrų funkcijas
 • Atmeskite nepriimtinus sprendimus ir nestabilias tiesines sistemas
 • Gaukite optimalius asimetrinius tikėtinus intervalus netiesioginiams poveikiams

Intensyvaus skaičiavimo modeliavimas

 • Vertinkite parametrų įverčius su normaliais ar nenormaliais duomenimis naudodami galingas įkėlos galimybes. Amos įkėlos ir Monte Carlo galimybės leidžia lengvai gauti poslinkio ir standartinės paklaidos įverčius bet kokiems parametrams
 • Tikrinkite daugiamatį normalumą ir atlikite išskirčių analizę

Modelių kūrimas

 • Naudokite kelio diagramą kaip modelio specifikaciją
 • Keiskite modelį, keisdami kelio diagramas naudodami braižymo įrankius
 • Grafiškai vaizduokite parametrų ir atitikimo įverčius kelio diagramoje
 • Vaizduokite laisvės laipsnius bet kuriuo diagramos kūrimo metu

Analitinės galimybės ir statistinės funkcijos

 • Gaukite tikėtinas reikšmes trūkstamoms ar iš dalies trūkstamoms latentinių duomenų reikšmėms
 • Naudokite didžiausio tikėtinumo įverčius, esant duomenų trūkumui ir gaukite tikslesnius, mažiau iškraipytus įverčius
 • Įveskite parametrų reikšmes ir stebėkite numanomas reikšmes bei iškraipytos funkcijos reikšmes
 • Gaukite apytikslius patikimumo intervalus bet kokiems modelio parametrams esant bet kokiam empiriniam skirstiniui, naudodami įkeltinę simuliaciją
 • Įvertinkite modelio patikimumą naudodami Bollen ir Stine įkėlos metodą
 • Skaičiuokite procentėlių intervalus ir paslinktų procentėlių intervalus
 • Atlikite atsitiktinį perstatymą ir raskite ekvivalenčius ar tikslesnius modelius
 • Nustatykite lygybės apribojimus kelio diagramoje, naudodami tą pačią antraštę keliems parametrams: reikšmėms, laisviesiems nariams, regresijos svoriams ir kovariacijai.
 • Prognozuokite nepriklausomųjų kintamųjų reikšmes
 • Prognozuokite laisvojo regresijos lygties nario reikšmes
 • Perskaičiuokite laisvės laipsnių skaičių, pridėję naujų kintamųjų ar pakeitę modelio apribojimus
 • Naudokite parametrinę įkėlą ir raskite apytikslius patikimumo intervalus bent kokiems modelio parametrams
 • Naudokitės daugybe įverčių radimo metodų: didžiausio tikėtinumo, nesvertiniu MKM, apibendrintu MKM, Browno asimptominiu bet kokio skirstinio kriterijumi, bet kokio mastelio MKM
 • Vertinkite modelius naudodami daugiau nei 25 statistikas: Chi kvadratu; AIC; Bajeso ir Bozdogano informacijos kriterijų; Browne-Cudeck (BCC); ECVI, RMSEA ir PCLOSE kriterijus; likučių vidutinę kvadratinę paklaidą, Hoeltero kritinę n reikšmę; Bentler-Bonett ir Tucker-Lewis indeksus
 • Gaukite poslinkio ir standartinės paklaidos įverčius bet kokiam parametrui ir gaukite statistikas naudodami įkelties ar Monte Carlo galimybes
 • Pasirinktinai nustatykite standartines paklaidas naudodami nustatytos informacijos matricas
 • Matykite p reikšmes ir kritines statistikų reikšmes atskiriems parametrams

Duomenų išvestis

 • Naudokitės papildomomis navigacijos priemonėmis, rodymo pasirinkimais, lentelių formatavimo pasirinkimais su padidintomis teksto išvesties galimybėmis
 • Greitai orientuokitės ir matykite išvesties dalis navigacijos juostoje
 • Susiekite dalių ir lentelių antraštes su kontekstui jautriu žinynu
 • Siekite skaičius, pavyzdžiui p reikšmes, rodomus navigacijos juostoje su „pateikimas kontekste“ tipo žinynu ir gaukite paaiškinimą, ką tie skaičiai reiškia
 • Matykite XHTML (internetinis) tekstinių bylų išvestį interneto naršyklėje
 • Išlaikykite lentelių formatą, naudodami pervilkimo pele lentelių kopijavimą
 • Naudokite XHTML formato bylas, kaip archyvinį formatą
 • Naudokitės spausdinamo dokumento peržiūra

Duomenų priskyrimas

 • Priskirkite skaitines reikšmes kategoriniams ir cenzūruotiems duomenims
 • Priskirkite reikšmes latentiniams kintamiesiems
 • Naudokite vieną iš trijų metodų: regresiją, stochastinę regresiją ar Bajeso metodą
 • Vienos reikšmės priskyrimas
 • Regresinis priskyrimas naudoja tiesinę regresiją, trūkstamoms reikšmėms pakeisti
 • Vienos ar kelių reikšmių priskyrimas
 • Stochastinės regresijos priskyrimas naudoja didžiausio tikėtinumo metodu pagrįstą parametrų įvertinimą, laiko parametrus lygiais jų įverčiams
 • Bajeso įverčių radimas yra panašus į stochastinės regresijos, tačiau šis metodas parametrų reikšmes laiko įvertintom, o ne žinomom

Braižymo ir kiti įrankiai

 • Kurkite pristatymo kokybės kelio diagramas
 • Lengvai parodykite ar paslėpkite kintamųjų pavadinimus ar etiketes kelio diagramoje
 • Spausdinkite arba perkelkite diagramas į kitas programas
 • Naudokitės įrankių juostos mygtukais: formuoti, kopijuoti, ištrinti, sutalpinti į puslapį, lygiuoti ir daugeliu kitų – kurdami savo modelį
 • Pritaikykite įrankių juostą sau
 • Siekite įrankių juostos mygtukus, meniu pasirinkimus ar sparčiuosius klavišus su Amos makrokomandomis
 • Įkelkite paveikslėlius į įrankių juostą
 • Priskirkite sparčiuosius klavišus makrokomandoms
 • Įvertinkite modelį pasirinkdami mygtuką iš įrankių juostos
 • Naudokite įvairius kintamųjų vardus
 • Pridėkite antraštes kuriamoms diagramoms
 • Naudokite įrankių juostas, meniu pasirinkimus ir sparčiuosius klavišus dažnai naudojamoms funkcijoms
 • Naudokite įšokančius meniu, kurie pateikia naudingus pasirinkimus kiekvienam diagramos elementui
 • Pertvarkykite modelius naudodami atspindžio ir posūkio mygtukus
 • Naudokite makrokomandas ir išplėskite programos galimybes

Programuojamumas

 • Apibrėžkite modelius rašydami programas Visual Basic ar C# programavimo kalbas
 • Padidinkite Amos galimybes
 • Bajeso analizėje raskite aposteriorinius skirstinius bet kokioms parametrų funkcijoms
 • Nurodykite savo pačių patikimumo vertinimo metodus

Dokumentacija ir žinynas

 • Platus žinynas internete
 • Pateikiamas vartotojo vadovas PDF formatu, su 31 pavyzdžiu

Duomenų ir bylų valdymas

 • Palaikomu bylų tipai: dBASE® (.dbf), Microsoft Excel® (.xls), FoxPro® (.dbf), Lotus® (.wk1, .wk3, .wk4), Microsoft Access® (.mdb), SPSS (.sav), ir tekstiniai (.txt, .csv)

Naujienos Amos 18.0

Šis galingas ir lengvai naudojamas struktūrinių lygčių modeliavimo įrankis leidžia Jums kurti realistiškesnius modelius, nei galėtumėte sukurti naudodami dauginę statistiką ir regresiją. Amos lengvai įtraukiamas į bet kurį PASW Statistics darbą.

Amos 18.0 toliau didina statistines galimybes, naudojantis latentine analize:

 • Kurkite rinkos segmentavimo modelius
 • Nustatykite kiekvienos sankaupos ar segmento dydį
 • Atlikite mišrųjį regresinį modeliavimą
 • Atlikite mišriąją faktorinę analizę
 • Nustatykite tikimybę kad atskiri objektai priklauso grupei
 • Apmokykite klasifikacinius algoritmus. Iš anksto priskirkite stebėjimus grupėms ir klasifikuokite likusius atvejus.

 


Operacinė sistema:

 • Microsoft Windows® , XP, Vista ar naujesnė

Techninė įranga:

 • Operatyvioji atmintis: Mažiausiai 256MB
 • Laisvos vietos kietajame diske: Mažiausiai 125MB

Programinė įranga:

 • Internet Explorer 6 ar naujesnė versija